Czym jest insulinooporność ?

POMIARY TKANKI TŁUSZCZOWEJ NA BRZUCHU A INSULINOOPORNOŚĆ

www.dietetykacentrum.pl

Czym jest insulinooporność ❓

Jest to zaburzenie homeostazy glukozy, które polega na zmniejszeniu wrażliwości tkanek na insulinę (anaboliczny hormon peptydowy odgrywający zasadniczą rolę w metabolizmie węglowodanów, ale również białek i tłuszczy), mimo że jej stężenie w surowicy krwi jest prawidłowe lub podwyższone.

 

 

Jakie są najważniejsze następstwa kliniczne insulinooporności❓
🔸zespół metaboliczny
🔸cukrzyca typu 2
🔸choroby układu sercowo-naczyniowego
🔸obturacyjny bezdech senny
🔸zespół policystycznych jajników
🔸niewydolność nerek

Tkanka tłuszczowa, a insulinooporność

W badaniach epidemiologicznych wykazano zależność między ilością tkanki tłuszczowej w organizmie a insulinowrażliwością i zaburzeniami metabolizmu glukozy. W badaniach tych wykazano, że tkanka tłuszczowa trzewna (u kobiet ok. 7%, u mężczyzn 10%) jest czynnikiem ryzyka oporności tkanek na insulinę oraz rozwoju innych chorób zespołu metabolicznego. Trzewnej tkance tłuszczowej przypisuje się także istotną rolę w powstawaniu insulinooporności!

Na podstawie wyników badań klinicznych stwierdzono, że stosowanie właściwej diety i stylu życia zmniejsza ryzyko rozwoju insulinooporności i cukrzycy typu 2, a wzrost masy ciała jest silnym czynnikiem rozwoju tych chorób. Ponad to w badaniach przeprowadzonych w latach 80. XX wieku stwierdzono, że zaburzenia tolerancji glukozy występowały częściej u osób z wysokim WHR (wskaźnik talia/biodro). Powiązanie tkanki tłuszczowej z powstawaniem insulinooporności wynika również z aktywności biologicznej substancji wydzielanych przez tkankę tłuszczową!

Czy podstawą diagnostyki są pomiary tkanki tłuszczowej na brzuchu ❓

Diagnostyka insulinooporności polega głównie na równoczesnych pomiarach stężenia insuliny oraz glukozy w surowicy krwi.

Możemy je podzielić na:
🔹wielkość ilorazu stężenia insuliny i glukozy w surowicy krwi, a dokładniej iloraz stężenia insuliny (wyrażonego w mIU/l) do stężenia glukozy we krwi (wyrażony w mg/dl), wyższy niż 0,3, przemawia za insulinoopornością (badanie można wykonać w warunkach podstawowych lub godzinę po doustnym podaniu 75g glukozy).
🔹test tolerancji insuliny (jednorazowe podanie 0,1 j./kg m.c. insuliny dożylnie oraz powtarzanie pomiarów stężenia glukozy w surowicy krwi). U osób z insulinoopornością obserwuje się nieznaczny spadek glukozy w surowicy krwi, natomiast u osób insulinowrażliwych stanowi ryzyko hipoglikemii.
🔹metaboliczna klamra euglikemiczna, czyli pomiar ilości glukozy, która jest potrzebna do utrzymania jej na stałym poziomie w warunkach uzyskanej doświadczalnie hiperinsulinemii – jest to metoda głównie wykorzystywana do potrzeb naukowych.
🔹 ocena insulinooporności HOMA, czyli obliczenie współczynnika insulinooporności z specjalnego wzoru na podstawie stężeń glukozy i insuliny w surowicy krwi.

Oznacza to, że diagnostyka insulinooporności polega na wykonaniu specjalistycznych badań laboratoryjnych, a otyłość brzuszna bądź nadmiar tkanki tłuszczowej w tym miejscu jest jedynie wskazaniem do przeprowadzenia dalszej diagnostyki❗

Co za tym idzie: pomiar fałdu tkanki tłuszczowej na brzuchu, analiza składu ciała, wskaźnik WHR, czy też pomiar obwodu brzucha nie są podstawą diagnostyczną, a poszerzanie tej teorii jest jawnym wprowadzaniem w błąd ❗

📚Małecki M., Otyłość – insulinooporność – cukrzyca typu 2. Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

📚 Suliburska J., Kuśnierek J., Czynniki żywieniowe i pozażywieniowe w rozwoju insulinooporności, Via Medica.

📚 Wesołowski P., Wańkowicz Z., Insulinooporność – metody rozpoznawania i następstwa kliniczne. Zakład Farmakodynamiki, Wydział Farmaceutyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny.

www.dietetykacentrum.pl

 

Komentarze są wyłączone.